HOME      WAT WE DOEN       ONZE AANPAK        WIE WE ZIJN        PROJECTEN        PUBLICATIES        CONTACT

Succesvol fuseren en overnemen


Fusies, overnames, allianties en de verkoop van bedrijfsonderdelen spelen een belangrijke rol bij het realiseren van de strategie. Tegelijkertijd wordt in meer dan de helft van de gevallen hierbij niet het beoogde resultaat gehaald. Dat komt doordat niet de juiste strategische keuzes zijn gemaakt, doordat in de hitte van het onderhandelingsproces een te hoge prijs is betaald of nagelaten is essentiële zaken vooraf te secureren, of vanwege tekortkomingen in de implementatie. Met grote impact op de stakeholders en uiteindelijke waardecreatie. Het is daarom cruciaal dat management en toezichthouders ten aanzien van deze processen voldoende kennis en ervaring hebben, of deze in huis halen, en de belangen van de verschillende stakeholders gedurende het gehele traject goed meenemen.

 

Doorbraken realiseren


Wij helpen ondernemingen en instellingen bij het realiseren van strategische doorbraken, inclusief het ontwikkelen en implementeren van een succesvolle fusie- en overname strategie, met bijbehorende organisatie en governance aspecten. Onze M&A dienstverlening is gericht op alle fases van het proces. Het doel is duurzaam waarde te creëren voor alle stakeholders.

> Lees meer

Nieuwe uitdagingen en kansen


Bedrijven en instellingen worden geconfronteerd met een steeds sneller veranderende omgeving. Dit als gevolg van globalisering, technologische innovatie en nieuwe media, verschuivende economische verhoudingen, instabiliteit van financiële markten, en wereldwijde trends ten aanzien van demografie, grondstoffenschaarste en klimaatverandering. Fundamentele veranderingen in klantgedrag, produkten, concurrentie, financiering en regelgeving zijn het gevolg. Bovendien moeten bedrijven over hun strategisch beleid en de resultaten daarvan in toenemende mate verantwoording afleggen aan stakeholders en de maatschappij. Een robuuste strategie en organisatie gericht op duurzame waardecreatie zijn essentieel om nieuwe uitdagingen te adresseren en van nieuwe mogelijkheden te profiteren.

 

© Copyright 2013 Del Canho & Engelfriet. Ontwerp van Inspired Vision, icons door Sebastien Durel.

Kantoor


Dijsselhofplantsoen 12

1077 BL Amsterdam

Nederland

Neem contact met ons op


Telefoon: 020 4711765

Email: info@delcanho-engelfriet.com

Postadres


Gerrit van der Veenstraat 15

1077 DM Amsterdam

Nederland

Strategie, organisatie, fusies

& overnames